علیرغم اینکه دولت می گوید کشور شروع به مهار تورم کرده است، نمایندگان کارگری معتقدند از آنجایی که افزایش قیمت مواد غذایی و سایر نیازهای مردم به وضوح قابل مشاهده است، افزایش دستمزدها در سال 1402 بی اثر شده است. در راه است مشکلات زیادی در سبد معیشت کارگران ایجاد شده است. در همین راستا بارها خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار در خصوص بازنگری حقوق و دستمزد شده اند و به حدی است که برخی از کارگران در جلسات

تماس با ما