اصغر هجیلو بازیکن و مربی سابق «استقلال» که اکنون ریاست آکادمی این باشگاه را برعهده دارد به شدت از کاظم اولیالی انتقاد کرد و مدعی شد که او می خواهد آکادمی «استقلال» را در اختیار بگیرد. در همین راستا با اولیا هم صحبت کردیم که به این مدیر مستقل فرصت دفاع داد. آقای حاجیلو در مورد ماجرای سبو شهبوزیان خیلی از شما انتقاد کرده است، بحث شهبوزیان و حاجیلو به شخص من ربطی ندارد، بلکه فقط مسائل حقوقی را مطرح

تماس با ما