این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: دولت ابراهیم رئیسی در این 2 سال و چند ماهی که بر سر کار است آنقدر ناکارآمد بوده و جامعه آنقدر بحران های ریز و درشت را تجربه کرده که می توان گفت دولت رئیسی همه چیز را رها کرد و مردم را به جوش آورد. این بدان معناست که دولت ها به خواسته های مردم اهمیت نمی دهند و نمی خواهند شرایط مردم را درک کنند. در واقع از آنجایی که دولت کاری

تماس با ما