رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: لایحه قانون عفاف و حجاب قانونی است و مجلس در صورتی که رئیس قوه قضاییه نیز نظر خود را اعلام کند، بندهای دیگری به لایحه اولیه این قانون اضافه کرده است. این پیش نویس ?آنها هم اعلام رضایت کرده اند و نیازی به تایید آنها نیست. موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی کشور با اشاره به تایید قاضی با عفاف و حجاب گفت: با توجه به اینکه میزان ممانعت از لایحه قانونی

تماس با ما