بر اساس گمانه زنی ها، پیشنهاد ایران شامل کمک به عربستان سعودی برای شروع ساخت یک نیروگاه هسته ای کامل با اهداف علمی و صلح آمیز و بدون هیچ گونه شرط مالی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است. منابع غربی از پیشنهاد ایران به عربستان برای آموزش 600 کارشناس سعودی در تمامی امور مربوط به ساخت نیروگاه هسته ای خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، منابع آگاه دیپلماتیک غربی ماهیت اطلاعات ارائه شده از سوی امانوئل مکرون

تماس با ما