تایید رئیس دادگاه با حکم عفاف و حجاب در روز جدید

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: لایحه قانون عفاف و حجاب قانونی است و مجلس در صورتی که رئیس قوه قضاییه نیز نظر خود را اعلام کند، بندهای دیگری به لایحه اولیه این قانون اضافه کرده است. این پیش نویس ?آنها هم اعلام رضایت کرده اند و نیازی به تایید آنها نیست.

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی کشور با اشاره به تایید قاضی با عفاف و حجاب گفت: با توجه به اینکه میزان ممانعت از لایحه قانونی بالاست، تعداد پرونده ها در محدوده یک به یک به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. سه ماه، و فکر می کنم جای نگرانی نیست.

به گزارش ایلنا، موسی غضنفرآبادی گفت: لایحه قانون عفاف و حجاب که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، پس از لازم الاجرا شدن، تعداد پرونده ها در محاکم افزایش می یابد. .

ما حجاب را جرم نمی دانیم

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظر ما و کار کارشناسی انجام شده این است که با در نظر گرفتن میزان ممانعت از لایحه قانونی ظرف یک تا سه ماه به کاهش بسیار خوبی دست خواهد یافت. تعداد موارد و فکر می کنم جای نگرانی نیست. .

وی تاکید کرد: آنچه در رسانه ها درباره شبهات وی مطرح می شود صحت ندارد، پلیس در برخی موارد فقط به صورت فیزیکی وارد می شود، در بیشتر موارد دلایل را جمع آوری می کند و به دادگاه ارائه می کند و دادگاه تصمیم می گیرد. .

غضنفرآبادی گفت: در مورد مجازات، میزان جرایم مالی زیاد است و موانع خاص خود را دارد، نیازی به رضایت قاضی نیست!

وی با توجه به قانونی بودن قانون «بیان و حجاب» و اضافه شدن بندهای دیگری به لایحه اولیه این قانون در مجلس، در صورتی که رئیس دستگاه قضایی نیز نظر خود را نسبت به این طرح اعلام کند، گفت: آنها فقط رضایت خود را اعلام کنند. که رضایت خود را اعلام کرده اند و نیازی به اخذ رضایت نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بله در پاسخ به اینکه آیا رئیس قوه قضاییه موافقت خود را با طرح مصوب مجلس اعلام کرده است یا خیر؟

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

تماس با ما