E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

اجرای تئاتر به زبان روسی

تئاتر دانشجویی در دومین همایش بین المللی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسیبه عنوان بخشی از برنامه های فرهنگی دومین همایش بین المللی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی، گروه تئاتری متشکل از دانشجویان زبان روسی به اجرای نمایشنامه "چاق و لاغر"، اثر نویسنده نامدار روسی، آنتوان چخوف پرداختند.