E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

سخنرانی نماینده سفارت فدراسیون روسیه

نماینده سفیر فدراسیون روسیه در ایراننماینده محترم سفارت فدراسیون روسیه در ایران به گستره وسیع زبان روسی در جهان و دلایل اهمیت آموزش این زبان اشاره کردند. به گفته ایشان، زبان روسی در کشورهای مشترک المنافع، زبان رسمی بسیاری از ادارات است و حدود 70 درصد از افراد در این کشورها همچنان به این زبان مسلّط هستند. سیاست های کشورها برای حذف زبان روسی قطعا در روابط کشورها با روسیه تأثیرگذار خواهد بود و موقعیت سیاسی کشور روسیه نیز قطعا در گسترش این زبان تأثیر دارد. امروزه بنیادهای زیادی در سرتاسر جهان، رسالت گسترش زبان روسی را بر عهده دارند و دوره های آموزشی مختلفی برای آموزش زبان روسی در مدارس زبان روسی در کشورهای مختلف برگزار میشود.
در ادامه ایشان به غنای زبان روسی و محتوای علمی گسترده ای که به این زبان وجود دارد اشاره کردند و اظهار داشتند که زبان روسی، زبان توریسم، زبان روابط دیپلماتیک و زبان گسترش علم است. با توجه به جایگاه علمی کشور روسیه، زبان روسی در حیطه های مختلف تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد. این زبان در طول تاریخ تحت تأثیر فرهنگ های مختلفی قرار گرفته است و امروزه نیز می تواند حلقه اتصالی بین فرهنگ های مختلف جهان باشد.

صفحه اصلی اخبار سایت اخبار زنده همایش سخنرانی نماینده سفارت فدراسیون روسیه