E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"

کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"در روز چهارشنبه 1 آذرماه  به مدت 8 ساعت در سالن آمفی تئاتر دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، به دبیری سرکارخانم دکتر مریم آذین، عضو هیأت علمی گروه زبان روسی دانشگاه مازندران و به مدرسی دکتر پیمان گلستان عضو هیأت علمی گروه زبان روسی دانشگاه مازندران که هر دو از اعضای رسمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی نیز می باشند برگزار گردید.

در ابتدا، خانم دکتر آذین، دبیر کارگاه، با تشکر از دانشجویان علاقمند حاضر در سالن به ایشان خیر مقدم گفته، ضمن ارائه ی گزارشی از کارگاه های علمی – پژوهشی برگزار شده و سخنرانی های آتی گروه زبان روسی دانشگاه مازندران از  دکتر گلستان و دست اندرکاران انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و انجمن علمی دانشجویی زبان روسی دانشگاه مازندران برای برگزاری کارگاه سپاسگزاری نمودند. وی خاطر نشان کرد که برگزاری کارگاه هایی با موضوعات تخصصی همچون کارگاه های تخصصی از این دست را باید غنیمت دانست و اساتید و دانشجویان را به تداوم برگزاری نشستها، سخنرانی ها و کارگاه های پژوهشی ترغیب نمود.

کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"سپس دکتر گلستان سخنان خود را با اشاره به ساختار و مهمترين وظایف دستگاه عصبي محیطی و مرکزی که همانا دریافت، انتقال، ارسال، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات است آغاز نمودند. او طی سخنانی به دخالت مغز در تمامی فعالیت‌های حیاتی بدن پرداخته و نقش کنترلی آن در اعمال مختلف انسان همچون ارتباطات کلامی تأکید نمودند. همچنین خاطر نشان گردید که ساختمان مغز انسان در مقایسه با سایر پستانداران از تکامل قابل ملاحظه ای در رشد عصبی برخوردار است که بشر را قادر می سازد براساس دریافت های شناختی خود استدلال نموده و از زبان در پیچیده ترین شکل های مهارت های ارتباطی بهره بگیرد. در ادامه با پخش فیلم‌های آموزشی به آناتومی مراکز حسی – حرکتی مغز و اصلی ترین عملکرد های دونیم کره آن پرداخته شده ودر خصوص نیم کره برتری مغزی و تاثیر آن دریادگیری و به کارگیری مهارت های زبانی مثال های متعددی ارائه گردید؛  همچنین این نکته مورد تأکید قرار گرفت که همه ی استعداد وتوانایی های ذهنی انسان از جمله حافظه، تفکر، زبان، منطق به مغز و تعامل این دو نیمکره مربوط می شود. آنگاه دکتر گلستان با اشاره به موضوع هوش حسی-حرکتی و تقابل آن در برابر هوش استدلالی-منطقی درخصوص کارکرد هر کدام در فرآیند فراگیری زبان توضیحات مبسوطی ارائه دادند. آنگاه به موقعیت نواحی بروکا و ورنیکه و عملکرد هرکدام در برقراری ارتباط زبانی وانواع زبان پریشی مرتبط با این دو ناحیه در نیمکره ی چپ همچنین علائم بروز آن در زبان فرد و شناسایی این مشکلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"در ادامه به موضوع زبان آموزی کودک در مراحل مختلف رشد مغز و مهارت های حسی – حرکتی و ارتباط متقابل توسعه ی زبان گفتاری در کودکان پرداخته شد. از مهمترین موضوعات کارگاه می توان به علوم شناختی و جایگاه آن در مطالعات زبان شناختی اشاره نمود که طی آن اهمیت علوم اعصاب شناختی در آموزش زبان خارجی مورد تأکید قرار گرفت. به سه محور مطالعاتی فلسفه ی زبان، زبان شناسی رایانشی و عصب شناسی به عنوان تاثیر گذارترین مباحث مطرح در علوم شناختی و مطالعات زبان شناسی شناختی به عنوان حوزه های نوین در مطالعات زبانی اشاره گردید. مسئله‌ی هوش مصنوعی و پلتفورم های ایجاد شده در تسهیل یادگیری زبان‌های خارجی از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه، امکانات متعددی که رابط های مغز و کامپیوتر می توانند در راستای برطرف کردن مشکلات ارتباط زبانی در اختیار بیماران دچار زبان پریشی قرار دهند از جمله کنترل بی واسطه‌ی مغز بر خروجی های کامپیوتری به عنوان جایگزین گفتاری و نوشتاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. شایان ذکر است، درطول اجرای کارگاه از فیلم های آموزشی با هدف درک موضوعات مطروحه مورد اشاره در کارگاه بهره گیری شد.

کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"دکتر گلستان در خاتمه به زبان به عنوان ابزاری برای تفکر انسان یاد کرده و بر رابطه‌ی تنگاتنگ زبان و فرهنگ پيوستگي زبان و فرهنگ و لزوم برخي ملاحظات اجتماعي و روان- زبان شناختي در آموزش زبان خارجی اشاره نمودند. و از آنجاکه زبان بازتاب دهنده فرهنگ و تأثيرگذار در آن است بر این واقعیت تأکید کردند که زبان عنصري خودمختار و ماهيتي در خلاء‌ نيست، بلكه چيزي در داخل يك فرهنگ و وابسته و تأثيرگذار در آن است. زبان رابطه نزديكي با هويت و تعلق شخصي دارد. زبان آموزان یک زبان خارجی زبان را ياد مي گيرند تا امكان ورود به جامعه گویشوران زبان هدف را یافته و هويت اجتماعي به دست آورندچرا که هويت اجتماعي حاصل از برقراری زبان مشترک به آنها امکان می دهد تا به شکلی موثر با اهل زبان ارتباط برقرار کنند از اینرو لازم است تا بستر فرهنگی مناسب نیز برای زبان آموزان در آموزش زبان روسی فراهم گردد. لازم به ذکر است که به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی معتبر پژوهشی، صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی اعطاء خواهد شد.

گزارش نشست علمی "برگزاری ماهیت و ویژگی های زبان با اهداف ویژه (LSP)

بررسی ماهیت و ویژگی های زبان با اهداف ویژهدومین نشست علمی کمیته ی فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی روز یکشنبه مورخ 21 آبان ماه 1396، در سالن دکتر میر حسینی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزارشد. در این نشست که جمعی ازاساتید، دانشجویان و علاقه مندان زبان روسی حضور داشتند، خانم سونیا محمودیان، دانشجوی دوره ی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، بخشی از نتایج کار پژوهشی خود با موضوع "بررسی ماهیت و ویژگی های زبان با اهداف ویژه" را ارائه دادند. ایشان به طور تخصصی به بررسی ویژگی های زبان با اهداف ویژه و وجه تمایز آن با زبان عمومی، طبقه بندی ها، شرایط ایجاد زبان با اهداف ویژه، ارتباط این حوزه با زبان شناسی مدرن، وظایف و انواع دسته بندی آن، جایگاه و نقش زبان با اهداف ویژه در ساختار زبان ملی، ویژگی های زبانی و صرفی و نحوی آن و ... پرداختند.
لازم به ذکر است، در ابتدای نشست، دکتر هادی بهارلو، سرپرست کمیته ی فرهنگ نگاری، با توجه به نوپا بودن کمیته، مجددا توضیحاتی در خصوص شکل گیری و تشکیل کمیته، نحوه ی عضویت، برنامه ها و چشم انداز فعالیت های کمیته در سه حوزه ی آموزشی، پژوهشی و کاربردی ارائه نمودند.
وجه تمایز بارز این جلسه در مقایسه با جلسه قبلی، حضور افراد بیشتر و شرکت دانشجویان دانشگاه های الزهرا و علامه طباطبایی و همچنین آقای دکتر شیخی از دانشگاه شهید بهشتی بود که برای گسترش فعالیت های کمیته شایان توجه می باشد.
در پایان جلسه نیز آقای دکتر محمدی از تصمیم به ایجاد کمیته تخصصی ترجمه با سرپرستی آقای دکتر گلکار خبر دادند. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است با توجه به نوپا بودن مطالعات این حوزه و عدم وجود سابقه پژوهشی در مقایسه با حوزه آموزش زبان روسی، ابتدا چهار جلسه کارگاه آموزشی ترجمه برگزار شده و سپس از بین افراد حاضر در کارگاه، اعضای کمیته تخصصی ترجمه انتخاب شوند.
علاقه مندان به عضویت پیوسته در کمیته فرهنگ نگاری می توانند در خواست عضویت خود را به آدرس از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. ارسال نمایند.

گزارش نشست بررسی ماهیت و ویژگی های زبان با اهداف ویژهگزارش نشست بررسی ماهیت و ویژگی های زبان با اهداف ویژه

گزارش پنجمین جلسه کمیته فرهنگ نگاری

پنجمین جلسه‌ی کمیته‌ی فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی روز دوشنبه 15 آبان ماه 1396 در دانشگاه تربیت‌مدرس و با حضور آقایان: دکتر محمدرضا محمدی، دکتر هادی بهارلو، دکتر مهدی محمدبیگی، جواد اکبری، مهدی شجاعی، داود حق زارع، سعید فنجانی و حسین طوافی؛ خانم ها: مهین سلیمانی، فاطمه همتی پویا، سونیا محمودیان، محبوبه عابد، رعنا کریمی، اعظم شیرازی و مهرنوش تقی زاده برگزار شد.

در این جلسه خانم ها سلیمانی و شجاعی گزارشی از همایش فرهنگ نگاری ارائه دادندو آقای شجاعی به ارائه منابع دسته بندی شده در این حوزه پرداخته‌اند و سپس اعضای مشتاق به ترجمه در دو حوزه‌ی فرهنگ نگاری عمومی و تخصصی جهت ترجمه‌ی کتاب دسته بندی شدند، همچنین در آخر دو پیشنهاد مطرح شد:

1- دعوت از پیشکسوتان حوزه فرهنگ نگاری و سخنرانی آنها در نشستها یا کارگاه‌های آتی کمیته؛

2- پیشنهاد برقراری ارتباط با نمایندگان انجمن های علمی سایر دانشگاه‌ها.

اعضایی جهت پیگیری این پیشنهادها مشخص شدند.

پنجمین جلسه کمیته فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسیپنجمین جلسه کمیته فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

گزارش نشست کمیته تخصّصی نقد کتاب

جلسة كميته تخصصي زبان روسي
گروه زبان هاي خارجي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني


جلسه کمیته تخصصی نقدجلسة كميته تخصصي نقد كتاب هاي دانشگاهي زبان روسي مربوط به گروه زبان‌هاي خارجي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در روز پنجشنبه مورخه 29/07/1396 از ساعت 14:30 الي 16:30 در محل پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با توجه به تفاهمنامه بين شوراي بررسي متون و انجمن ايراني زبان و ادبيات روسي با مشاركت اعضاي انجمن ايراني زبان و ادبيات روسي و 3 تن ميهمانان روسي برگزار گردید.

در اين جلسه جناب آقای دکتر جان اله کریمی مطهر، جناب آقای دکتر مهدی محمدبیگی، سرکار خانم زینب صادقی (اعضاي هيات مديره انجمن)، آقای دکتر هادی بهارلو (بازرس انجمن)، جناب آقاي دكتر حسين غلامي، جناب آقاي دكتر محمدرضا محمدي، جناب ، جناب آقای دکتر آبتين گلكار، سركار خانم دكتر محبوبه علياري، سركار خانم دكتر سعيده دست آموز، سركار خانم دكتر مهناز نوروزي و سركار خانم ناهيده كلاشي (اعضاي انجمن ايراني زبان و ادبيات روسي) و آقاي دكتر پاليشوك (رئيس مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه دولتي زبان‌شناسي مسكو) و خانم دكتر گسينووا (معاون دانشگاه دولتي زبان‌شناسي مسكو) و پروفسور سيلانتيف (استاد دانشگاه دولتي زبان‌شناسي مسكو) حضور داشتند. و ضمن معرفي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني و انجمن ايراني زبان و ادبيات روسي، در مورد همكاري‌هاي مشترك و تاليف متون لازم براي هر دو طرف مذاكره شد. كتابهايي از طرف هيات روسي جهت نقد و بررسي به اعضاي كميته داده شده و در پايان به رسم يادبود هدايايي بين دو طرف رد و بدل گرديد.

جلسه کمیته تخصصی نقدجلسه کمیته تخصصی نقد

مطالب بیشتر ...