E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش سخنرانی با موضوع "بررسی هنجارهای نوشتاری سبک رسمی و اداری در زبان روسی"

بررسی هنجارهای نوشتاری سبک رسمی و اداری در زبان روسیجلسه ی سخنرانی دکتر گلستان، عضو هیات علمی گروه زبان روسی دانشگاه مازندران با عنوان "هنجارهای کلامی در سبک اداری - رسمی زبان" در تاریخ سه شنبه 14 آذرماه 96 در سالن سالن شهید فاضلیِ دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی برگزار گردید.
دکتر گلستان با تشکر از انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و انجمن علمی دانشجویی گروه زبان روسی دانشگاه مازندران به خاطر امکان برگزاری جلسه، سخنان خود را با ذکر این نکته آغاز نمود که امروزه موفقیت در ارتباطات اداری و رسمی مستلزم دانستن اصول و هنجارهای مکاتبات و همچنین داشتن تسلط بر مهارت های تنظیم نامه های رسمی و اداری بوده و به عنوان یکی از پایه ای ترین مهارت های مورد نیاز دانشجویان می بایست همواره در دوران آموزش زبان روسی مورد توجه قرار داشته باشند.
آنگاه به ترتیب، هنجارهای ساختاری و محتوایی نامه های اداری به عنوان ارکان حاثز اهمیت در مکاتبات به تفصیل مورد بررسی قرار گفت. در این راستا، عنوان گردید که بخش های اصلی یک نامه ی اداری عموما دربرگیرنده ی آرم شرکت خصوصی یا نهاد دولتی، آدرس و مشخصات نویسنده، عنوان، تاریخ، شماره ی ثبت، مشخصات مخاطب، خطاب محترمانه آغازین نامه، بدنه یا متن اصلی، ساختار محترمانه پایانی نامه، امضا و مهر است که بدون هر کدام از آنها رسمیت مکاتبات مخدوش می گردد. سپس در خصوص اهمیت تنطیم نامه های رسمی حداقل در سه بخش اصلی، توضیح داده شد که بخش اول این گونه نامه ها عبارتست از معارفه و خطاب آغازین که عموماً منعکس کننده ی انگیزه ها و دلایل نگارش نامه است. بخش دوم که بخش اصلی نامه محسوب می گردد حاوی اطلاعات و موضوع محوری مکاتبات است و در نهایت بخش سوم که بخش نهایی است و غالباً شامل نتیجه گیری از اطلاعات ارائه شده و ابراز تمایل به ادامه ی همکاری است.
در ادامه به تعریف هنجارهای مکاتبات به عنوان الگوی هایی یاد ‌شد که روابط و کنش‌های ارتباطات کتبی و رسمی را تنظیم می‌کند و نویسندگان نامه های رسمی – اداری خود را پایبند رعایت آن می‌دانند و نقض آنها رسمیت مکاتبات را از بین می برد. در این بین، استفاده از عبارات استاندارد کلیشه ای و اصطلاحات متعارف متون مکاتبات اداری – رسمی از جمله موارد مهمی بود که به آن اشاره گردید. سپس انواع نامه های تک رکنی و چندرکنی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تقسیم محتوای نامه ی اداری به بخش های مستقل معنایی با هدف ایجاد تسهیل در پاسخگویی به هر کدام از درخواست های مطرح شده در پاراگراف های مختلف جهت اتخاذ تصمیمات متناسب و درخور در مکاتبات اشاره گردید. از دیگر هنجارهای مکاتبات رسمی، شیوه های معمول خطاب، اختصارات متعارف، شباهت ها و تفاوت ها در اصولِ زبان نوشتاری زبان های روسی و فارسی همچنین استفاده از ضمایر و وجوه افعال و نیز کلیشه های خاص این سبک نوشتاری بود. در ادامه ی دکتر گلستان به شکل های متداول عبارات محترمانه ی پایانی در نامه های اداری رسمی اشاره کردند. وی بر لزوم دقت در انتخاب و استفاده از علائم نگارشی صحیح و ویرایش متن تاکید ورزیده و ادامه دادند که امضاء و مهمور به مهر نمودن تایید کننده ی سندیت مکاتبات رسمی محسوب می گردند. وی در خاتمه با تشکر از حضار ابراز امیدواری کردند که برگزاری و حضور در جلسات سخنرانی در آینده نیز ادامه یابد.

دکتر پیمان گلستان، دانشگاه مازندراندکتر پیمان گلستان، دانشگاه مازندران

صفحه اصلی اخبار سایت گزارش همایش ها گزارش سخنرانی با موضوع "بررسی هنجارهای نوشتاری سبک رسمی و اداری در زبان روسی"