E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش پنجمین جلسه کمیته فرهنگ نگاری

پنجمین جلسه‌ی کمیته‌ی فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی روز دوشنبه 15 آبان ماه 1396 در دانشگاه تربیت‌مدرس و با حضور آقایان: دکتر محمدرضا محمدی، دکتر هادی بهارلو، دکتر مهدی محمدبیگی، جواد اکبری، مهدی شجاعی، داود حق زارع، سعید فنجانی و حسین طوافی؛ خانم ها: مهین سلیمانی، فاطمه همتی پویا، سونیا محمودیان، محبوبه عابد، رعنا کریمی، اعظم شیرازی و مهرنوش تقی زاده برگزار شد.

در این جلسه خانم ها سلیمانی و شجاعی گزارشی از همایش فرهنگ نگاری ارائه دادندو آقای شجاعی به ارائه منابع دسته بندی شده در این حوزه پرداخته‌اند و سپس اعضای مشتاق به ترجمه در دو حوزه‌ی فرهنگ نگاری عمومی و تخصصی جهت ترجمه‌ی کتاب دسته بندی شدند، همچنین در آخر دو پیشنهاد مطرح شد:

1- دعوت از پیشکسوتان حوزه فرهنگ نگاری و سخنرانی آنها در نشستها یا کارگاه‌های آتی کمیته؛

2- پیشنهاد برقراری ارتباط با نمایندگان انجمن های علمی سایر دانشگاه‌ها.

اعضایی جهت پیگیری این پیشنهادها مشخص شدند.

پنجمین جلسه کمیته فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسیپنجمین جلسه کمیته فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

صفحه اصلی اخبار سایت گزارش همایش ها گزارش پنجمین جلسه کمیته فرهنگ نگاری