E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

از کلیه اعضای محترم انجمن (استادان و دانشجویان) دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی مورخ  18 اسفند ماه ساعت ۱۴ الی ۱۶ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت شرکت نمایند.

دستور جلسه: گزارش انجمن

متن آگهی نیز در روزنامه اطلاعات یکم اسفند ماه منتشر شده استآگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

صفحه اصلی اخبار سایت اخبار انجمن آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی