E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

نمایه شدن پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی در پایگاه استنادی علوم روسیه

نمایه شدن مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی در پایگاه استنادی علوم روسیه (e-library.ru)

«پژوهشنامه زبان و ادبيات روسي» از تاریخ 26 ژانویه 2016 در پایگاه استنادی علوم روسیه (رینتس؛ elibrary.ru) با شماره 01/2016-18 نمایه شده است و در آدرس زیر قابل مشاهده است.

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=56226

"Лицензионный договор с ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА от 26 января 2016 г. № 18-01/2016 на размещение журнала в РИНЦ"

صفحه اصلی اخبار سایت اخبار انجمن نمایه شدن پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی در پایگاه استنادی علوم روسیه