E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

اهدا کتابهای سرکار خانم دکتر منور جزنی (باگدالوا) استاد فرهیخته گروه زبان و ادبیات روسی به دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

بسمه تعالیسرکار خانم دکتر جزنی

بنا به وصیت مرحومه مغفوره سرکار خانم دکتر منور جزنی استاد فرهیخته گروه زبان و ادبیات روسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، کتابخانۀ شخصی و بسیار غنی ایشان توسط فرزندشان به کتابخانه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران اهدا شد.
فرزند ایشان، جناب آقای سیامک جزنی، کلیه اختیارات این کار خیرخواهانه را به سه تن از اساتید دانشکده زبانها، استاد پیشکسوت محترم جناب آقای دکتر فرسادمنش عضو هیات علمی محترم بازنشسته دانشکده زبانها، جناب آقای دکتر کریمی مطهر عضو هیات علمی دانشکده زبانها و رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی، سرکار خانم دکتر مرضیه یحیی پور عضو هیات علمی دانشکده زبانها سپرده بودند.
این امر به شکر خدا به ثمر نشست و بیش از 2000 (دو هزار) کتاب سرکار خانم دکتر منور جزنی به مجموع 3244 کتاب روسی دانشکده زبانها اضافه گردید.
مراتب سپاس خود را از جناب آقای دکتر ناصر معصومی معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران اعلام میداریم که دستور فرمودند تا اسم سرکار خانم دکتر منور جزنی به فهرست خیرین و واقفین دانشگاه تهران اضافه گردد.
لازم به ذکر است که این کار خیرخواهانه سرکار خانم دکتر منور جزنی باعث شد تا دیگر استادان دانشکده هم تصمیم بگیرند که کتابهای خود را به دانشکده زبانها اهدا نمایند.

یادش گرامی و روحش شاد.
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

صفحه اصلی اخبار سایت اخبار انجمن اهدا کتابهای سرکار خانم دکتر منور جزنی (باگدالوا) استاد فرهیخته گروه زبان و ادبیات روسی به دانشکده زبانها و ادبیات خارجی