E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

نتایج ارزیابی نشریات علمی

پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی با داشتن وضعیت سبز توانست رتبه A را کسب کند. برای ملاحظه شرایط مجله می توانید به سایت سامانه ارزیابی نشریات علمی معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس زیر ردیف 73 مراجعه نمائید.
http://journals.msrt.ir/?list&sbb=12&sb=4
شماره 5 به زودی در سایت نشریه به آدرس    http://iarlljournal.ir   بارگذاری خواهد شد.

صفحه اصلی اخبار سایت اخبار انجمن نتایج ارزیابی نشریات علمی