E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

برگزاری نشست علمی با اعضای انجمن ایران شناسی و استادان شرق شناس روسیه

دوره ایرانشناسی برای استادان شرق شناس روسی

دوره ایرانشناسی برای استادان شرق شناس روسیدر نشست علمی بین اعضای انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و انجمن ایران شناسی و استادان شرق شناس روسیه که پنجشنبه مورخ 11 مهرماه 1398ساعت 14-16  برگزار شد.

در ابتدا خانم دکتر حسینی مدیر روابط بین المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جهت آشنایی حاضرین بطور خلاصه در مورد برنامه و اهداف دوره تعیین شده برای استادان شرق شناس روسیه صحبت کردند و ضمن سپاسگزاری از همکاری اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی جهت برپایی این دوره ده روزه، به معرفی دیگر سازمانهای حامی، و همچنین معرفی رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی آقای دکتر جان اله کریمی مطهر و رئیس انجمن ایران شناسی آقای دکتر جعفری دهقی پرداختند.

پس از آن دکتر کریمی مطهر ضمن خیر مقدم به میهمانان، انجمن و کارهای آنرا به میهمانان معرفی کرده و از انتشار مجله علمی پژوهشی انجمن به زبان روسی سخن گفتند و برای حضار قسمتی از نامه‌ی یکی از مخاطبان روسی مجله را قرائت کردند و در پایان به آمادگی تنظیم تفاهم با دانشگاه های مختلف روسیه اشاره کردند.

دوره ایرانشناسی برای استادان شرق شناس روسیسپس دکتر جعفری دهقی انجمن ایران شناسی را معرفی کرده و ضمن سپاسگزاری از متولیان اجرایی برگزاری این نشست به سابقه ایران شناسی در روسیه و کارهای صورت گرفته اشاره‌ای داشتند. پس از ایشان میهمانان روسی تک به تک خود را معرفی کردند و از علایق و کارهای عملیاتی که در جهت پیشرفت ارتباطات علمی دو طرف شود سخن راندند. بعد از میهمانان روس دیگر حاضرین ایرانی نیز ضمن معرفی خود دیدگاههایشان را بیان کردند و ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، جهت تداوم آشنایی به تبادل راه های ارتباطی پرداختند