E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

بازید اعضای کمیته فرهنگ نگاری از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

روز دوشنبه مورخ 14 اسفند 96، اعضای کمیته فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در نشست مشترکی در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به تبادل اطلاعات درباره اهداف و فعالیت های خود پرداختند.

در ابتدای این نشست، آقای دکتر بهارلو، دبیر کمیته فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی گزارشی پیرامون تاریخچه فرهنگ نگاری زبان روسی و معرفی دستاوردها، اهداف و چشم اندازهای کمیته فرهنگ نگاری ارائه کردند.

آقای دکتر صادقی، مدیر گروه فرهنگ‌نویسی نیز به معرفی گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان علوم، فعالیت های این گروه، مقالات و کتب منتشر شده پرداختند.

در ادامه، آقای دکتر محمدی، مدیر گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس، به تبیین زمینه ها و فرصتهای همکاری این دو گروه پرداختند.

همچنین همکاران حاضر در گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، فرایند و نحوه تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی را به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی این گروه به حضار شرح دادند.

گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی