E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش کارگاه آموزشی بررسی نظریات بلیایف در روانشناسی آموزش زبانهای خارجی از نگر زبان شناسی شناختی

کارگاه آموزشی بررسی نظریات بلیایف در روانشناسی آموزش زبانهای خارجیبه همت گروه آموزشی مترجمی زبان روسی دانشگاه مازندران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی روز یکشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1396 کارگاه آموزشی با عنوان «بررسی نظریات بلیایف در روانشناسی آموزش زبان های خارجی از نگر زبانشناسی شناختی» از ساعت 10 صبح الی 18 بعدازظهر در سالن اجتماعات باقرالعلوم (ع) دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران برگزار گردید. در ابتدا سرکار خانم دکتر آذین، عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی زبان روسی که سمت دبیری این کارگاه را بر عهده داشتند ضمن خوش آمد گویی به حضار توضیحات کوتاهی در خصوص دکتر گلستان، سوابق آموزشی و پژوهشی ایشان پرداخته و به تجارب ارزشمند ایشان درزمینه‌ی ترجمه های کتبی و شفاهی اشاره نمودند.
سپس دکتر گلستان نحوه‌ی ارائه‌ی موضوعات کارگاه را در دو بخش صبح و عصر به شرح زیر اعلام کرده که در ادامه به ترتیب به آنها پرداخته شد: تشریح دوره‌های انقلاب‌های زبانشناسی، بررسی و تحلیل نظریات ساختارگرایان و پساساختارگرایان همراه با معرفی نظریه پردازان شاخص در هر حوزه، نشانه‌شناسی زبان و مفهوم فرازبان، نظریه‌ی گِشتالت، مفاهیم پارادایم و روش مطالعات هرمنوتیک در مباحث زبانشناسی شناختی، به همراه توصیف مفهوم گفتمان در جلسه‌ی صبح به پایان رسید.
کارگاه آموزشی بررسی نظریات بلیایف در روانشناسی آموزش زبانهای خارجیدر بخش دوم کارگاه که نیمه‌ی دوم روز ادامه یافت، رشته‌ی روانشناسی زبان و تأثیر نتایج مطالعات روانشناسی بر آموزش زبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین راستا ضمن ارائه‌ی مختصری از زندگی نامه ی پروفسور بلیایف، دکترای علوم آموزشی، استاد دانشگاه و یکی از برجسته‌ترین روانشناسان روس در حوزه‌ی روانشناسی زبان به بررسی نظریات وی در زمینه‌ی آموزش زبان‌های خارجی پرداخته شد و موفقیت رویکرد پیشنهادی وی با سایر روش های آموزش زبان خارجی مقایسه‌ی شد و در خاتمه راهکارهایی جهت ارتقای کیفی سطح آموزش زبان با نظری بر تفاوت های ساختاری دو زبان روسی و فارسی به دانشجویان ارائه گردید و به این مهم اشاره شد که به منظور درک و ارائه‌ی ترجمه‌ی درست لازم است، بر نظریه‌ی جهانی گویشوران و هنجارهای جامعه شناختی در روند آموزش پرداخته شود.
کارگاه آموزشی بررسی نظریات بلیایف در روانشناسی آموزش زبانهای خارجیدکتر گلستان در ادامه با اشاره به تحقیقات ارزشمند بلیایف در خصوص روانشناسی یادگیری زبان‌های خارجی به شاخص‌ترین نظریات وی بدین گونه اشاره نمود؛ بلیایف معتقد بود که آموزش زبان‌های خارجی باید برشالوده‌ی داده های روانشناسی استوار باشد. بلیایف با تأکید بر لزوم توسعه قدرت استدلال زبان آموز در فرآیند آموزش زبان خارجی اظهار داشت که ایجاد مهارت عملی نهادینه شده تنها در گرو ایجاد آنها در شکلی آگاهانه است. وی آموزش زبان را با روان‌شناسی گره خورده و با فعالیت فیزیولوژی دستگاه عالی عصبی مرتبط می‌دانست. او این ارتباط را چنان ناگسستنی می‌پندارد که تأکید می‌کند دستیابی به اهداف آموزشی نه تنها به محتوای آموزشی بلکه به روان شناسی و شناخت روحیه‌ی فراگیران وابسته بوده و از جمله اصول بنیادین روش‌شناسی آموزش زبان محسوب می گردد. بلیایف تأکید می‌کند که هدف از آموزش زبان باید همراه با کاربرد فعال و خلاق آموخته ها در قالب مهارت های ارتباطی باشد و انباشت دانش نظری زبان بدون فعال کردن قدرت استدلال زبان‌آموز نه به توانایی برقراری ارتباط به آن زبان بلکه تنها به تسلط صرف بر آواها، واژگان و دستور زبان می‌انجامد. روند فکری زبان‌آموزان در تمامی مراحل تا پدید آمدن شم‌زبانی باید مورد توجه قرار گیرد. وی معتقد است تا اساتید از تمامی کانال های ارتباطی با زبان‌آموز استفاده و با یاری جستن از وسایل کمک آموزشی در محیط غیرزبانی اجازه دهند تا زبان آموزان مراحل ادراک، جذب و بازآفرینی خلاق را تجربه نمایند. با این همه او ترجمه را یکسره بی‌اهمیت نمی‌داند و براین باور است که ترجمه تا زمانی می تواند برای زبان آموزی مفید باشد که تنها به عنوان ابزاری برای آموزش و نه هدف غایی آموزش قرار گیرد.

کارگاه آموزشی بررسی نظریات بلیایف در روانشناسی آموزش زبانهای خارجیکارگاه آموزشی بررسی نظریات بلیایف در روانشناسی آموزش زبانهای خارجی