E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

برنامه کارگاه ها و سخنرانی های پروفسور شوستووا

برنامه کارگاه ها و سخنرانی های پروفسور شوستووا

ردیف

نام دانشگاه

تاریخ برگزاری

موضوع

زمان

1

دانشگاه مازندران

(بابلسر)

سه شنبه

12 آبان

(3 نوامبر)

Функциональная грамматика

دستور زبان کاربردی

صبح

9 تا 13

2

پژوهشگاه

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چهارشنبه

13 آبان

 (4 نوامبر)

Глобализация и лингвистический ландшафт

جهانی­شدن و چشم­انداز زبان­شناسی

صبح

 12-10

Функционально-семантическая категория каузативности

مقوله کاربردی – معناشناختی سببی

عصر

 13.30-15.30

3

الزهرا(س)

شنبه

16 آبان

 (7 نوامبر)

Функционирование глаголов с инкорпорированными актантами

نقش افعال با عناصر ترکیبی

صبح

 10-12

Функциональная грамматика

دستور زبان کاربردی

عصر

 13.30- 16.30

4

دانشگاه

تربیت مدرس

دوشنبه

18 آبان

 (9 نوامبر)

Современные направления в языкознании

رویکردهای معاصر در زبان­شناسی

صبح

 10-12

Редактирование научных текстов (на материале научных статей)

ویرایش متون علمی (بر اساس مقالات علمی)

عصر

 13.30. 15.30

 حضور کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان به زبان روسی در برنامه های فوق آزاد است